werkplekcheck

Werkplekcheck

Met de werplekcheck worden de knelpunten in werkinrichting, werkhouding en werkwijze in kaart gebracht.

De bevindingen worden zowel mondeling als schriftelijk vastgelegd en naar aanleiding hiervan worden er adviezen gegeven om de situatie aan te passen.